فروشگاه و نمایشگاه محصولات آبسال

مینی کولر های آبی آبسال

کولر متحرل ابسال - ac26

مدل : کولر متحرک - AC 26

قیمت  : 266.000 تومان
تخفیف : 264.000 تومان

lمینی کولرابسال - ac31

مدل : مینی کولر - AC 31

قیمت  : 284.000 تومان
تخفیف : 280.000 تومان

کولر متحرل ابسال - ac32

مدل : مینی کولر - AC 32

قیمت : 350.000 تومان
تخفیف : 340.000 تومان

ابسال - ac32d

مدل : مینی کولر - AC 32D

قیمت : 370.000 تومان
تخفیف : 360.000 تومان

 کولر آبی پشت بامی آبسال

absal

مدل : پشت بامی - AC 35

قیمت : 550.000 تومان
تخفیف : 545
.000 تومان

کولر آبی

مدل : کولر پشت بامی - AC 40

قیمت  : 628.000 تومان
تخفیف : 620.000 تومان

کولر

مدل : کولر پشت بامی- AC 55

قیمت  : 683.000 تومان
تخفیف : 670.000 تومان

koler

مدل : کولر پشت بامی- AC 70

قیمت  : 827.000 تومان
تخفیف : 780.000 تومان

کولر کم مصرف آبسال

absal

مدل: پشت بامی- ACDC 39

قیمت : 957.000 تومان
تخفیف : 920.000 تومان

کولر کم مصرف ابسال

مدل : پشت بامی- ACDC 60

قیمت  : 1.120.000 تومان
تخفیف : 1.100.000 تومان

کولر کم مصرف ابسال

مدل : پشت بامی- ACDC 80

قیمت  : 1.259.000 تومان
تخفیف : 1.240.000 تومان

cooler absal

مدل : کولر بالکنی - ACDC 68

قیمت  : 1.171.000 تومان
تخفیف : 1.140.000 تومان

 کولر بالکنی آبی آبسال

کولر پشت بامی

مدل : کولر بالکنی- AC 38

قیمت  : 595.000 تومان
تخفیف : 570.000 تومان

کولر بالکنی

مدل : کولر بالکنی - AC 48

قیمت  : 709.000 تومان
تخفیف : 680.000 تومان

ابسال

مدل : کولر بالکنی - AC 58

قیمت  : 753.000 تومان
تخفیف : 720.000 تومان

 

ماشین لباسشویی آبسال ( 5 ، 6 و 7 کیلو )


ماشین لباسشویی آبسال

لباسشویی ابسال

مدل : (تـک شـیـر) AES 7513

قیمت  : 1.180.000 تومان
تخفیف :  970.000 تومان

لباسشویی

مدل : ( دو شـیـر ) AED 7513

قیمت  : 1.213.000 تومان
تخفیف : 1.150.000 تومان

لباسشویی نفره

مدل : (تـک شـیـر) AES 7513X

قیمت  : 1.238.000 تومان
تخفیف : 1.150.000 تومان

lebasshoyi

مدل : AES 6210

قیمت : 1.247.000 تومان
قیمت : 1.200.000 تومان

ماشین لباسشویی

مدل : AES 5110

قیمت  : 1.120.000 تومان
تخفیف : 1.100.000 تومان

ماشین لباسشویی ابسال

مدل : ( تـک شـیـر ) AFS 12073

قیمت  : 1.505.000 تومان
تخفیف : 1.480.000 تومان


بخاری آبسال ( هوشمند ، بدون دودکش ، دود کش دار ، دیواری و کپسولی )


بخاری آبسال

بخاری ابسال

مدل : بخاری هوشمند - 401

قیمت : 266.000 تومان

تخفیف : 261.000 تومان

بخاری ابسال

مدل : بخاری شعله نما - 431G

قیمت : 191.000 تومان

تخفیف : 188.000 تومان

بخاری هوشمند

مدل : بخاری هوشمند - 401S

قیمت : 296.000 تومان

تخفیف : 290.000 تومان

bokhari

مدل : بخاری شعله آبی - 481

قیمت : 205.000 تومان

تخفیف : 201.000 تومان

بخاری فن دار

مدل : تابشی بدون فن - 437G

قیمت : 230.000 تومان

تخفیف : 226.000 تومان

بخاری دیواری

مدل : بخاری دیواری - 463

قیمت : 233.000 تومان

تخفیف : 228.000 تومان

بخاری فن دار

مدل : تابشی فن دار - 437F

قیمت : 311.000 تومان

تخفیف : 305.000 تومان

بخاری کپسولی

مدل : بخاری تابشی - 440

قیمت : 269.000 تومان

تخفیف : 264.000 تومان