بخاری آبسال ( هوشمند ، بدون دودکش ، دود کش دار ، دیواری و کپسولی )


بخاری آبسال

بخاری ابسال

مدل : بخاری هوشمند - 401

قیمت : 260.000 تومان

بخاری فن دار

مدل : تابشی بدون فن - 437G

قیمت : 225.000 تومان

بخاری دیواری

مدل : بخاری دیواری - 463

قیمت : 238.000 تومان

بخاری هوشمند

مدل : بخاری هوشمند - 401S

قیمت : 290.000 تومان

بخاری فن دار

مدل : تابشی فن دار - 437G

قیمت : 307.000 تومان

بخاری کپسولی

مدل : بخاری تابشی - 440

قیمت : 270.000 تومان

بخاری ابسال بدون دود کش

مدل : بخاری شعله نما - 431G

قیمت : 192.000 تومان

bokhari

مدل : بخاری شعله آبی - 481

قیمت : 202.000 تومان