بخاری آبسال ( هوشمند ، بدون دودکش ، دود کش دار ، دیواری و کپسولی )

بخاری آبسال


بخاری ابسال

مدل : بخاری هوشمند - 401

دارای دودکش

قیمت : 458.000 تومان

تخفیف : 420.000 تومان

bokhari

مدل : بخاری شعله آبی - 481

بدون دودکش

قیمت : 407.000 تومان

تخفیف : 387.000 تومان

بخاری ابسال بدون دود کش

مدل : بخاری شعله نما - 431G

بدون دودکش

قیمت : 375.000 تومان

تخفیف : 360.000 تومان

بخاری هوشمند

مدل : بخاری هوشمند - 401S

دارای دودکش

قیمت : 510.000 تومان

تخفیف : 470.000 تومان

بخاری فن دار

مدل : تابشی بدون فن - 437G

بدون دودکش

قیمت : 447.000 تومان

تخفیف : 420.000 تومان

بخاری کپسولی

مدل : بخاری تابشی کپسولی - 440

بدون دودکش

قیمت : 545.000 تومان

تخفیف : 525.000 تومان

بخاری دیواری

مدل : بخاری دیواری - 463

دارای دودکش

قیمت : 514.000 تومان

تخفیف : 490.000 تومان

بخاری فن دار

مدل : تابشی فن دار - 437G

بدون دودکش

قیمت : 608.000 تومان

تخفیف : 590.000 تومان